Občané na zasedání

Pokud jako ob?an obce Polom cítíte pot?ebu se vyjád?it k jakékoliv v?ci, která má spojitost s ?inností Obecního ú?adu v obci Polom, p?ípadn? chcete mít informace o tom, co všechno se v katastru obce aktuáln? d?je, rádi vás p?ivítáme na každém zasedání Zastupitelstva obce.

Všechna zasedání Zastupitelstva obce jsou ve smyslu platných zákon? ve?ejná:

  • ob?ané zde mohou v diskusi vznášet dotazy na ?leny zastupitelstva
  • dále mohou vznášet podn?ty k projednání písemnou formou podáním v kancelá?i Obecního ú?adu.
  • Informace o programu zasedání jsou k dispozici v kancelá?i Obecního ú?adu obce Polom, zde je rovn?ž možno nahlížet do zápis? z jednání Zastupitelstva obce.

Nebu?te lhostejní  a zapojte se do ve?ejného života v obci. Zastupitelstvo obce je tím správným místem, kde m?žete ovlivnit mnohé.

Joomla templates by a4joomla