E-podatelna

Nacházíte se na www stránce, prostřednictvím které můžete zaslat na Obecní úřad Polom elektronickou datovou zprávu.

Elektronickou datovou zprávu můžete zaslat:

 • emailem na adresu: podatelna(at)polom.cz
 • pozemní poštou na adresu: Obecní úřad Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí
 • doručit osobně v úředních hodinách na adresu: Obecní úřad Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pravidla pro podání elektronické zprávy prostřednictvím emailu

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Polom datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna(at)polom.czTato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript
 • Časová možnost podání: kdykoliv
 • Potvrzení přijetí: následující úřední den obecního úřadu
 •      Úřední dny Obecního úřadu Polom:
 •                Po 17:00-19:00 hod

Pravidla pro doručení elektronické zprávy pozemní poštou nebo osobně

 • Místo podání datové zprávy: Obecní úřad Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: V úřední dny obecního úřadu
 • Potvrzení přijetí
  • Pozemní poštou: Přijetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
  • Úřední dny Obecního úřadu Polom:
  •           Po 17:00-19:00 hod.

PROSTUDUJTE PŘED ODESLÁNÍM


 • Upozornění
  • V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
  • Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
  • Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
  • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.
 • Způsob zpracování vámi odeslané datové zprávy
  Po přijetí elektronické datové zprávy provede oprávněný pracovník podatelny následující:
   • Kontrola elektronické datové zprávy:
    • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
    • zda je elektronicky podepsáno – platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb
    • podatelna potvrdí přijetí/nepřijetí podání pouze v případě, že datová zpráva byla doručena osobně na podatelnu
    • pokud byla datová zpráva na datovém nosiči podaná prostřednictvím pozemní pošty, podatelna potvrzení elektronicky nezasílá
   • Potvrzení doručení datové zprávy. Každá osobně doručená datová zpráva bude písemně potvrzená s níže uvedeným textem. VZOR:
    • Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Polom na podatelna(at)polom.czTato emailová adresa je chrán?na p?ed spamboty, abyste ji vid?li, povolte JavaScript dne: DD.MM.RRRR v HH.MM.SS
    • Identifikátor dokumentu
     S pozdravem
     Jméno a příjmení oprávněného příjemce zprávy
   • Seznam oprávněných zaměstnanců Obecního úřadu Polom, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát.
    • Jméno a příjmení č. certifikátu Vydavatel kvalif. certifikátu
     ing. Josef Šalda   Česká pošta a.s.
     ing. Miroslav Kozák   Česká pošta a.s.
 • Technické parametry datové zprávy
  Před zasláním datové zprávy si prosím prostudujte podmínky, za jakých bude vaše datová zpráva zpracována. V případě nedodržení níže uvedených podmínek bude Obecní úřad Polom postupovat v souladu s platnou legislativou.
  • Technické parametry přijímaných datových zpráv
   Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml. Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 4 MByte
  • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
   Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
  • Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
   Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.
 • Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči Obecnímu úřadu Polom činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu
  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  • Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
   • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
   • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno
Joomla templates by a4joomla