Krátce o obci


 Obec Polom leží v jihovýchodní části okresu Rychnov nad Kněžnou na hranici s okresem Ústí nad Orlicí na rozhraní kraje Hradeckého a Pardubického. 

    Správně patří do spádové oblasti města s pověřeným úřadem III.stupně Rychnov nad Kněžnou. V blízké vzdálenosti se nacházejí i další významné sídelní jednotky - Potštejn, Doudleby a Kostelec nad Orlicí. V Pardubickém kraji pak města Brandýs nad Orlicí a Choceň. Tato sídla plní spolu se sousední obcí Lhoty u Potštejna hlavní roli pří zajištění základního i vyššího občanského vybavení pro obyvatele Polomi a rozšiřují pro ně nabídku pracovních příležitostí. 

    Obec si z hospodářského hlediska dosud zachovala zemědělský charakter. Dopravní obsluhu obce Polom zajišťuje pouze silniční doprava, leží jihozápadně od trasy silnice 1/14 Rychnov n. Kn. - Potštejn - Ústí nad Orlicí , východně od silnice 11/316 Kostelec n. O. - Svídnice - Běstovice a severně od silnice II / 312 Žamberk - České Libchavy - Choceň. Na tyto komunikace je obec napojena silnicí Chleny - Lhoty u Potštejna - Velká Skrovnice a Nové Litice - Proruby - Polom. Nejbližší železniční stanice je na trati 021 Týniště n.O. - Hanušovice v Potštejně nebo Sopotnici.

    Územím probíhají dvě značené turistické trasy:

    • žlutá vede ze Sopotnice přes Černý les, Polom, Proruby do Potštejna

    • zelená vychází z Potštejna přes Homolku, Modlivý důl, Polom, Hájek dále jižním směrem Jiskrovým údolím až do Brandýsa nad Orlicí.

     V okolí obce je zachováno kvalitní přírodní prostředí, severně od Polomi podél toku Divoké Orlice probíhá Přírodní park Orlice a území obce sousedí s přírodní rezervací Modlivý důl.

Joomla templates by a4joomla