Obnova vodní plochy na p.p.č. 19

V rámci stavebních prací byla zcela odbahněna vodní nádrž v návsi. Zhotovily se základové pasy z betonu vyztuženého kari sítěmi, nové obvodové zdivo ze železobetonu, část zdiva nad úrovní vodní plochy se vyzdila z řádkového zdiva z kamene a z rubové části bylo zdivo obetonováno. Horní část zdi se opatřila parapetem z kamene a na něj se přikotvilo zábradlí.Opravil se výtokový objekt nádrže. V rohu rybníka byla zřízeno místo pro sání požární vody. 

Realizací projektu jsem dosáhli výrazně většího množství zadržené vody v obci. Tato vodní plocha nyní slouží i jako požární zdroj vody a pomůže tak případně ochránit majetek místních obyvatel.  

Název projektu:              Obnova vodní plochy na p.p.č. 19

Investor:                        Obec Polom, Polom 34, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Projektant:                     Vodesto s.r.o.

Celkové náklady:             771.847,08,- Kč včetně DPH

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem:  450.000,- Kč

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

Joomla templates by a4joomla