Hasiči Polom - současnost

Dá se říci, že skoro po dvacet let SDH obce Polom byl neaktivní a to z důvodu, že věkový průměr členů byl přibližně 60 let, sbor čítal už po několik let 7 členů, takže byl nefunkční, změna nastala počátkem roku 2007, kdy se rozhodla řada mladých mužů k účasti a rozšíření toho SDH obce.


Dosavadní členové SDH Víša Karel, Luňáček Josef, Jakubec Antonín, Buben Ota, Buben Miroslav st., Sauer František, Peňáz Ladislav.
Počátkem roku 2007 vstoupili a rozšířili sbor následující občané obce:
Žaba Miroslav, Buben Miroslav ml., Šalda Josef ml., Martin Peňáz, Buben Roman, Smisitel Václav, Strnad Michal, Strnad Miroslav, Šalda Jiří ml. a Hejl David.
Zapojením se do sboru vystřídali tito mladí hasiči své starší bratry i ve výboru a jednotlivých funkcích. Bratři hasiči, kterých je současně ve spolku 17, zvolili následující složení výboru SDH obce Polom:
Žaba Miroslav-starosta SDH, Buben Miroslav ml. - velitel, Šalda Josef ml. - jednatel, Peňáz Martin - pokladník, funkcí strojníka byl pověřen Buben Roman.

 

Joomla templates by a4joomla