Úřední hodiny

Obecní úřad:
Úterý
17:00 - 19:00

Veřejná knihovna:
Středa 16:00 - 18:00
Možnost využití připojení
k Internetu

Kontakty

Adresa:
Obecní úřad Polom
Polom 15
517 41 Kostelec nad Orlicí

Telefon:
úřad: +420 494 546 553
starosta:+ 420 605 466 538

E-mail:
 starosta@polom.cz

Úplné kontaktní údaje na Obecní úřad Polom naleznete  ZDE...

Krizové kontakty naleznete ZDE...

Úvod

Dlouho trvající problém s vysokým obsahem železa, manganu a také zákalu v pitné vodě byl po dvou letech úsilí vyřešen. Jednalo se o poměrně složitý proces. Počínaje záměrem realizovat výstavbu úpravny vody, požádat o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje pro Obec Polom, vyprojektovat úpravnu vody včetně získání stavebního povolení, v březnu 2013 byla podána žádost do dotačního programu Královéhradeckého kraje - Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod, v červnu získání dotace ve výši 1.160.000,- Kč, výběr zhotovitele úpravny vody, samotná realizace a na závěr úspěšná kolaudace.

Generálním zhotovitelem Výstavby úpravny vody a částečné rekonstrukce vodojemu byla firma AQUA SERVIS a.s. z Rychnova nad Kněžnou. V rámci projektu byla tedy vybudována nová budova úpravny vody včetně nového zásobníku na vodu, byly vyměněny všechny armatury ve vodojemu včetně prostupů ve starém vodojemu, úpravna vody v Zátvorách byla přesunuta rovněž do nové úpravny vody, stávající vodojem byl obnažen a ve vrchní části opatřen PE folií s novým ochranným obsypem, celý prostor byl oplocen. Uvnitř byla nainstalována technologie úpravny vody včetně nutného vybavení pro obsluhu.

Během zkušebního provozu bylo odebráno několik zkušebních vzorků. Naměřené hodnoty v surové vodě (před vstupem na úpravnu) činily u železa 1,37 mg/l, u manganu 0,234 mg/l. Po úpravě byly výsledné hodnoty u železa 0,10 mg/l, u manganu <0,02 mg/l. Vzorky odebrané starostou o týden později obsahovaly v surové vodě 0,82 mg/l železa a 0,257 mg/l manganu. Po úpravě byly naměřené hodnoty u železa 0,08 mg/l a u manganu <0,003 mg/l. Připomínám, že maximální povolené hodnoty vyhláškou Ministerstva zemědělství č.252/2004 Sb činí v pitné vodě u železa 0,2 mg/l a manganu 0,05 mg/l. Úpravou vody došlo i k několika násobnému snížení zákalu.

Název projektu: VÝSTAVBA ÚPRAVNY VODY A ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VODOJEMU

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Jiří Šíma, DiS.

Generální zhotovitel projektu: AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 1.660.144,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 1.160.000,- Kč.


TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.
Aktualizováno (Úterý, 25 Březen 2014 08:08)

 

Letošní hasičský ples, v pořadí již 7., se velmi vydařil. Přítomno bylo 110 platících hostů. K tanci nám zahrála kapela Pohoda. Po úvodním slovu Josefa Šaldy vystoupila taneční skupina Reflexive ze Rtyně v Podkrkonoší. Tombola byla velmi bohatá, počínaje divokým prasetem, pískovcovým květináčem, spoustou věcných darů a různých pochutin. Pevně věříme, že se všichni dobře bavili. Ještě jednou děkujeme všem sponzorům a místním občanům za věcné dary do tomboly.Aktualizováno (Pátek, 07 Březen 2014 09:35)

 

4. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka. Celkem bylo vybráno 4414,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 bude použit podle schváleného záměru na podporu  činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi.

Na závěr mi dovolte poděkovat jménem svým i za pořadatele sbírky za finanční podporu.Aktualizováno (Pondělí, 06 Leden 2014 19:15)

 

22.prosince 2013 se konalo již druhé zpívání vánočních koled v naší kapličce. Shromáždili jsme se v 17 hodin a poté si za doprovodu kláves zazpívali vánoční koledy. Pro přítomné bylo připraveno i drobné občerstvení.


Aktualizováno (Neděle, 05 Leden 2014 20:25)