Oprava šoupat na obecním vodovodu a výměna hydrantu

Zveřejněno 8. 9. 2011 0:00
Zobrazeno: 5671

V měsíci srpnu 2011 proběhlo na obecním vodovodu několik zásahů. Byl vyměněn požární hydrant u kaple, aby bylo možné provádět odkalování potrubí. Při této příležitosti se opravila jedna domovní přípojka. Dále se vyměnila šoupata na hlavním vodovodním řádu nad obcí, aby se v případě havárie nebo oprav na vodovodním řádu daly uzavírat jednotlivé větve. Současně s tím proběhla výměna čerpadla ve vrtu nad koupalištěm.