VÝSPRAVY OBECNÍCH KOMUNIKACÍ POLOM

V září 2014 byly provedeny výspravy živičných komunikací v obci a také částečně opravena komunikace z Polomi do osady Hájek. Výspravy živičných komunikací spočívaly ve vyfrézování stávající živice a jejich nahrazení novou obrusnou vrstvou. Cesta na Hájek, která je mimo jiné i součástí značené cyklotrasy Brodec, byla vyspravena vrstvou frézinku a asfaltovým nátěrem. Zároveň bylo vyřešeno i odvodnění komunikace zřízením příkopu podél opravené komunikace. Celkové náklady projektu činily 710.514,- Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova v celkové výši 355.257,- Kč.

Název projektu: Výspravy obecních komunikací Polom

Investor: OBEC POLOM

Projektant: Ing. Josef Šalda

Generální zhotovitel projektu: Strabag a.s.

Celkové náklady činily dle smlouvy o dílo 710.514,- Kč včetně DPH.

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem 355.257,- Kč.

 

 

TENTO PROJEKT BYL REALIZOVÁN ZA FINANČNÍ PODPORY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE.

 

 

Joomla templates by a4joomla